Vergadering 5 december 2019

Op deze pagina vindt u de vergaderstukken voor het Algemeen Bestuur van 5 december 2019.

Agenda AB_5 december 2019 

AP02_Verslag AB RUD Utrecht 3 okt 2019

AP03.2a_Aanbiedingsbrief tweede BERAP 2019 V1.0

AP03.2b_Tweede Bestuursrapportage 2019 v2 FINAL

AP03.3a_AB Aanbiedingsbrief Ontwerp Kadernota 2021 

AP03.3b_Ontwerp Kadernota 2021 vFINAL 

AP03.3c_Begeleidende brief zienswijze deelnemers ontwerp Kadernota 2021 RUD Utrecht 

AP03.4a_Wijziging Delegatiebesluit en Bevoegdhedenstatuut

AP03.4b_AB Besluit Delegatiebesluit AB_20191115

AP03.4c_DB besluit Bevoegdhedenstatuut directietaken 20191115

AP04.2a_AB aanbiedingsbrief Normenkader rechtmatigheidscontrole accountant 2019

AP04.2b_Normenkader rechtmatigheid 2019

AP04.3a_AB aanbiedingsbrief jaarverslag 2018 archivaris RUD Utrecht

AP04.3b_03c 190418 HUA Jaarverslag archivaris RUD Utrecht over 2018

AP04.4a_Vergaderplanning 2020 RVO, DB en AB RUD Utrecht aangepast

AP04.4b_Aangepaste Jaarcyclusplanning RUD Utrecht 2020