Besluit kleiwinning en natuurontwikkeling Schalkwijker Buitenwaard

Nieuws

Gedeputeerde Staten van Utrecht hebben een besluit genomen over de kleiwinning en natuurontwikkeling van de Schalkwijker Buitenwaard in de gemeente Houten. Het besluit is aangepast ten opzichte van het ontwerpbesluit: er is een voorschrift toegevoegd over het kunnen nemen van mitigerende maatregelen bij onvoorziene kweleffecten. Daarnaast is er ambtelijk een voorschrift toegevoegd over het toepassen van de bodemmaterialen die vrijkomen bij de ontgronding.

verbeeldend inrichtingsplan Schalkwijker buitenwaard