Controles verkooppunten consumentenvuurwerk

Nieuws

Dit jaar verkopen 41 ondernemers in ons werkgebied weer consumentenvuurwerk. Toezichthouders van de RUD hebben inmiddels bij al deze verkooppunten gecontroleerd of het vuurwerk daar veilig kan worden opgeslagen. Bij de meeste bedrijven ligt het vuurwerk er al, bij sommige bedrijven wordt het op een later moment geleverd. Collega Rob vertelt aan welke regels de opslagen moeten voldoen.

Belangrijk is dat er twee plekken zijn om op te slaan: een bewaarplaats waar het vuurwerk in dichte dozen wordt opgeslagen en een bufferbewaarplaats waar de dozen moeten worden uitgepakt. In het tweede geval mogen open dozen opgeslagen worden. Niet elk bedrijf heeft ruimte voor twee bewaarplaatsen. Sommige beschikken alleen over een bufferbewaarplaats. Rob wijst op de sprinklers die op de juiste afstand van het vuurwerk moeten hangen. “Het water moet alle vuurwerk overal kunnen raken.” Daarom moet er ook 2 centimeter ruimte zitten tussen de muren en het vuurwerk; zo kan het water achterlangs stromen. Het helpt dan om balkjes en gaas aan de muur te hangen. Dit voorkomt dat de dozen tijdens het werk tegen de muur aanschuiven. Andere punten van aandacht zijn onder andere dat de toegangsdeur goed sluit (bijvoorbeeld door een dranger), de dozen en het losse vuurwerk niet te hoog opgestapeld worden en natuurlijk dat er geen illegaal vuurwerk ligt. Dit laatste was ook dit jaar weer niet het geval. Rob: “Niemand treft nog verkeerd vuurwerk  aan bij de verkooppunten.”

Verkoopdagen

De laatste drie dagen van het jaar wordt het vuurwerk verkocht. Onze toezichthouders gaan dan weer langs bij de verkopers. Tijdens deze verkoopdagen worden de bedrijven niet alleen gecontroleerd op de opslag van vuurwerk, maar ook op de verkoop van het vuurwerk aan de klanten.

 

Met dank aan Primera Brundel in Hoogland.