Denk mee over milieueffectrapport windturbines

Nieuws

Regels voor windturbines staan in het Activiteitenbesluit milieu (algemene milieuregels van het Rijk). Door een uitspraak van de Raad van State gelden deze regels niet meer omdat voor het vaststellen van deze regels de milieueffecten niet in kaart zijn gebracht met een milieueffectrapport. Het Rijk werkt hier alsnog aan.

De eerste stap hierbij is een notitie reikwijdte en detailniveau (NDR). Deze is inmiddels afgerond. U kunt tot en met woensdag 16 februari 2022 een zienswijze indienen op deze NDR. Het Rijk organiseert hierover ook online bijeenkomst. Meer informatie over de NDR en over het indienen van een zienswijze vindt u op:

platformparticipatie.nl/windturbinebepalingen