Diensten

De RUD handelt meldingen af, verleent vergunningen en handhaaft wetten, regels en verbodsbepalingen op het gebied van milieu, natuur, landschap, water en veiligheid. Als u een vergunning of een ontheffing aanvraagt, of een melding doet, dan zult u in veel gevallen niet rechtstreeks bij de RUD doen. Zo gaan aanvragen voor Omgevingsvergunningen via het omgevingsloket online en meldingen activiteitenbesluit via het AIMonline (activiteitenbesluit internetmodule). Deze aanvragen en meldingen worden wel door ons afgehandeld en u kunt in veel gevallen contact met ons opnemen voor vooroverleg. Op onze webpagina’s over onze diensten, leggen wij uit wanneer u een bepaalde vergunning of ontheffing moet aanvragen of een melding moet doen. Wij leggen uit hoe dat moet, en waar u meer informatie kunt vinden. Ook eventuele aanvraagformulieren staan op deze pagina’s.

Wat kunt u verwachten?
Op de pagina’s Handhaving wat kunt u verwachten en Vergunningverlening wat kunt u verwachten, leggen wij uit hoe wij werken. Het proces rondom aanvragen, meldingen, controles en handhaving staat hier uitgelegd.

Advies voor opdrachtgevers
Naast het vergunningverlening en handhaving voor bewoners en bedrijven, adviseert de RUD haar opdrachtgevers. Dit kan zijn over bepaalde aanvragen, maar ook over bijvoorbeeld geluid en externe veiligheid in bestemmingsplannen.

Mist u informatie? Stuurt u dan een e-mail naar info@rudutrecht.nl