Bodeminformatie

Als u een huis of een perceel koopt, is het raadzaam om na te gaan of er een bodemverontreiniging bekend is. Zo voorkomt u dat u als nieuwe eigenaar voor verrassingen komt te staan. De RUD verstrekt bodeminformatie.

Hoe vindt u informatie?

U kunt deze informatie opvragen bij het landelijke bodemloket: www.bodemloket.nl/kaart. Voer de adresgegevens in bij zoekfunctie. Verschijnen er geen gegevens, dan zijn er geen bodemverontreinigingen bekend. Informatie op het landelijke bodemloket wordt maandelijks geactualiseerd. Als u na het raadplegen van het landelijke bodemloket aanvullende informatie wilt, kunt u een e-mail sturen naar bodemloket@rudutrecht.nl. U krijgt binnen drie werkdagen antwoord van één van onze medewerkers.

Gemeenten ontvangen ook bodeminformatie.  Informatie in relatie tot bijvoorbeeld een bouwvergunning of informatie over ondergrondse tanks is bekend bij de gemeente. Hieronder leest u waar binnen de gemeente u bodeminformatie kunt opvragen.

Gemeente Contact
Amersfoort bodeminformatie@amersfoort.nl
Baarn bodemloket.baarn@rudutrecht.nl
Bunschoten bodem@bunschoten.nl
Eemnes  bodemloket@rudutrecht.nl
Houten website gemeente Houten
Leusden registratie@leusden.nl
Lopik  gemeente@lopik.nl
Nieuwegein website gemeente Nieuwegein
Soest website gemeente Soest
Utrecht Omgevingsrapportage
Woudenberg bodemloket.woudenberg@rudutrecht.nl

Voor de overige gemeenten binnen de provincie Utrecht wordt de gemeentelijke bodeminformatie ontsloten via het geoloket van de omgevingsdienst Regio Utrecht (OdrU): ga naar www.odru.nl tabblad geoloket.