Bodemverontreiniging

De bodem is op veel plekken in Nederland verontreinigd geraakt. In de meeste gevallen leveren de verontreinigingen geen risico’s op, en hoeft er niet gesaneerd te worden. Als de  verontreiniging risico oplevert voor volksgezondheid of milieu, of dreigt te verspreiden, moet de bodem gesaneerd worden. Ook als er verontreinigde grond verplaatst wordt, bijvoorbeeld bij bouwprojecten, moet er gesaneerd worden. Met als doel: de risico’s zoveel mogelijk wegnemen en de bodem weer geschikt maken voor het bedoelde gebruik, bijvoorbeeld wonen met tuin, infrastructuur of industrie.

Heeft u een vraag over het onderwerp bodemverontreiniging? Kijk dan bij de veelgestelde vragen.