Wegens de corona-maatregelen is ons kantoor gesloten. Het werk gaat zoveel mogelijk door.

Risico’s in de omgeving

Gemeenten zijn verplicht risico’s te inventariseren. Deze gegevens staan op de Risicokaart. Hier kunt u bekijken welke risicovolle bedrijven, transportroutes of buisleidingen in uw directe omgeving liggen. Deze kaart is gebaseerd op het  Risicoregister. In dit register staan alle bedrijven die giftige, brandbare, explosieve en nucleaire stoffen verwerken of opslaan. Ook staan in het risicoregister de transportroutes en buisleidingen voor deze stoffen.