Mobiel breken bouw- en sloopafval

Bij het slopen van bouwwerken komen steenachtige materialen vrij. Dit materiaal (slooppuin) wordt afgevoerd naar een verwerker/puinbreker of ter plaatse bewerkt in een mobiele puinbreker. Als het puin op locatie wordt gebroken, is het Besluit mobiel breken bouw- en sloopafval van toepassing. In dit besluit staan algemene regels voor mobiele puinbrekers. Tenminste 15 dagen voordat de mobiele puinbreker wordt gebruikt, moet dit worden gemeld bij de RUD. Hierbij moet de volgende informatie worden verstrekt:

Voor het melden van het gebruik van de mobiele puinbrekers, gebruikt u dit formulier: meldingsformulier Besluit mobiel breken (word)