Vervoer gevaarlijke stoffen

Binnen de bebouwde kom moeten gevaarlijke stoffen worden vervoerd via wegen die door de gemeenten zijn aangewezen. Wilt u gevaarlijke stoffen vervoeren via andere wegen omdat u ergens moet laden of lossen, dan kunt u hier onder bepaalde voorwaarden een ontheffing van de gemeente voor krijgen. Dit heet dan een aanvraag ontheffing routering. De RUD handelt deze aanvragen af. U kunt hiervoor het  aanvraagformulier_ontheffing_gevaarlijke_stoffen (word) gebruiken. U kunt het ingevulde formulier via post of e-mail naar de RUD sturen.

Ook kunt u bijzondere toestemming vragen voor het laden of lossen. Hiervoor kunt u hetzelfde aanvraagformulier gebruiken als het aanvragen om ontheffing van de routering.