Wegens de corona-maatregelen is ons kantoor gesloten. Het werk gaat zoveel mogelijk door.

Vervoer gevaarlijke stoffen

Binnen de bebouwde kom moeten gevaarlijke stoffen worden vervoerd via wegen die door de gemeenten zijn aangewezen. Wilt u gevaarlijke stoffen vervoeren via andere wegen omdat u ergens moet laden of lossen, dan kunt u hier onder bepaalde voorwaarden een ontheffing van de gemeente voor krijgen. Dit heet dan een aanvraag ontheffing routering. De RUD handelt deze aanvragen af. U kunt hiervoor het  aanvraagformulier_ontheffing_gevaarlijke_stoffen (word) gebruiken. U kunt het ingevulde formulier via post of e-mail naar de RUD sturen.

Ook kunt u bijzondere toestemming vragen voor het laden of lossen. Hiervoor kunt u hetzelfde aanvraagformulier gebruiken als het aanvragen om ontheffing van de routering.