Geluidsoverlast

Geluidsoverlast is één van de meest voorkomende milieuklachten. Wie geluidsoverlast door een bedrijf of evenement ervaart, kan dit 24 uur per dag, 7 dagen per week melden bij de Milieuklachtentelefoon. Onze handhavers gaan dan na wat de bron van de klacht kan zijn, en meten – als dat nodig is – het geluidsniveau ter plekke. Als uit metingen blijkt dat de voorschriften uit een vergunning of melding zijn overtreden, start de RUD een handhavingstraject. Geluidsoverlast leidt niet per definitie tot handhaving: een geluidsniveau dat door omwonenden als overlast wordt ervaren, kan binnen de normen vallen.

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu heeft op haar website een indicatie van de geluidskwaliteit in uw omgeving in kaart gebracht. De geluidkwaliteit is gebaseerd op een indeling in klassen van 5 dB van de totale geluidbelasting door wegverkeer, railverkeer, luchtvaart, windturbines en industrie.