Onderzoek en advies voor opdrachtgevers

Wanneer een gemeente een bestemmingsplan maakt of wijzigt, adviseert de RUD over het onderdeel geluid. Het gaat hierbij om onderwerpen als:

Ook kunnen wij op verzoek onderzoeken en metingen uitvoeren. Het gaat hier bijvoorbeeld om: