Wegens de corona-maatregelen is ons kantoor gesloten. Het werk gaat zoveel mogelijk door.

Geluid en bedrijven

Wilt u een bedrijf starten of uitbreiden? Houdt u dan rekening met regels die gelden om geluidsoverlast te voorkomen of beperken. Alle bedrijven moeten zich houden aan de algemene geluidsvoorschriften uit het Activiteitenbesluit. Dit houdt in dat u geluidshinder moet voorkomen, en als dat niet kan tot een aanvaardbaar niveau moet beperken. Wat een aanvaardbaar niveau is, hangt af van het type bedrijf en de afstand van het bedrijf tot woningen, ziekenhuizen, scholen e.d. Welke voorschriften op uw bedrijf van toepassing zijn, is beschreven in het Activiteitenbesluit.

Via www.infomil.nl kunt u dit controleren, en – als dat nodig is – een melding doen. Op de Activiteitenbesluit Internetmodule kunt u ook nagaan of u voor uw bedrijfsactiviteit een vergunning nodig hebt. Op de website van Infomil vindt u meer informatie over regels met betrekking tot geluidshinder. Heeft u een melding gedaan of is er een vergunning verleend, dan controleren onze handhavers de naleving.