Wegens de corona-maatregelen is ons kantoor gesloten. Het werk gaat zoveel mogelijk door.

Industrieel grondwater onttrekken

Wat moet u doen?

Als u grondwater wilt onttrekken, moet u er rekening mee houden dat u hiervoor een vergunning of melding nodig heeft. Voor grote (groter dan 10 m3) grondwateronttrekkingen is vaak een vergunning vereist. Voor kleinere onttrekkingen is geen vergunning nodig, maar u moet zich wel aan algemene regels houden. Hiervoor volstaat een melding. Voor meer informatie kunt u terecht op het omgevingsloket online.

Vergunning aanvragen

U kunt uw vergunning aanvragen via het Omgevingsloket: www.omgevingsloketonline.nl
De aanvraag van een vergunning voor het onttrekken van grondwater moet altijd onderbouwd zijn met een rapport. In dit rapport moeten de mogelijke effecten van de onttrekking op de omgeving worden belicht. Denk hierbij aan zetting, natuur en landbouw, eventuele verplaatsing van verontreiniging en het effect op de huidige onttrekkingen. De onderdelen die uit het rapport moeten terugkomen in het aanvraagformulier voor de vergunning.

Voordat u de aanvraag indient, raden wij u aan om  in een vroeg stadium contact op te nemen met de RUD. Wij kunnen u advies geven over de aanpak. Dit kan via info@rudutrecht.nl of 030  7023300.

Grondwaterstanden melden

Houders van de watervergunning moeten jaarlijks de grondwatermeterstanden melden. Het gaat hierbij om de maandelijkse standen. Zo kan de RUD de hoeveelheid grondwater die is onttrokken, geretourneerd en gespuid controleren. U kunt de grondwatermeterstanden melden met dit digitale formulier. Voor deze onttrekkingen van grondwater heeft de provincie een heffing ingesteld in de vorm van een provinciale belasting. Meer informatie: provincie Utrecht grondwaterheffing.

Wat doet de RUD?

De RUD toetst de vergunningaanvraag en de gegevens. Zodra u de vergunning is verleend, mogen de onttrekkingswerkzaamheden van start gaan.De RUD ziet ook toe op de uitvoering van grondwateronttrekkingen. Gedurende de onttrekkingen moet u zich aan de regels houden die in de vergunning staan. Heeft u vragen tijdens de uitvoering of tijdens de beheerfase neem dan contact op met de RUD via  info@rudutrecht.nl of 030  7023300.