Omgevingswet

Er wordt momenteel door het ministerie van Binnenlandse Zaken hard gewerkt aan de Omgevingswet. In deze raamwet worden tientallen wetten op het gebied onder meer onder meer bouwen, milieu, water, ruimtelijke ordening en natuur gebundeld. Met als doel: op een eenvoudiger manier de leefomgeving beter gebruiken en beschermen.

Uitgangspunten

In het huidige recht zijn er 26 wetten van samen 4700 artikelen en 120 Algemene Maatregelen van Bestuur (AMvB) voor de leefomgeving. Een ingewikkeld geheel, dat wordt vervangen door één wet van 349 artikelen en vier AMvB’s. De Omgevingswet heeft de volgende uitgangspunten:

Planning

De Omgevingswet is in 2015 aangenomen door de Tweede- en door de Eerste Kamer. Daarmee staan de kaders en het raamwerk vast. Er wordt nog gewerkt aan de uitvoeringsregelgeving, aanvullingswetten en invoeringsregelgeving. Het ministerie betrekt onder andere provincie en gemeenten in consultatierondes. Tot 12 september 2016 konden zij reageren op de uitvoeringsregelgeving. De wet wordt in 2019 van kracht.

Rol RUD

De invulling van de Omgevingswet is volop in ontwikkeling: hierdoor zijn de exacte gevolgen voor individuele organisaties nog niet duidelijk. De RUD verzamelt en filtert informatie voor haar opdrachtgevers en brengt partijen in de regio bij elkaar om ervaringen uit te wisselen. Ook nodigt de RUD sprekers uit die ervaring hebben met bijvoorbeeld omgevingsplannen. De visie van de RUD op de omgevingswet en de rol die de RUD hierin kan spelen, is verwoord in onze position paper (pdf).

Relevante documenten

Wettekst Omgevingswet (staatsblad 2016-156) (pdf)

Memorie van toelichting (juni 2014) (pdf)

Toelichting per artikel (juni 2014) (pdf)

Algemene maatregelen van bestuur (infographics Rijksoverheid) (pdf)

De vier verbeteringen (infographics Rijksoverheid) (pdf)

Aanvullingswetten (infographics Rijksoverheid) (pdf)