Gevolgen voor gemeenten

De invoering van de Omgevingswet heeft grote gevolgen voor gemeenten. De belangrijkste veranderingen zijn:

Omgevingsplan

Werken met een omgevingsplan wordt een grote verandering voor gemeenten. Niet alleen vervangt dit plan de huidige bestemmingsplannen: ook de omgevingswaarden (geluid, lucht, externe veiligheid) en overige decentrale regels moeten hierin worden opgenomen.  Milieubelastende activiteiten die niet in het Besluit activiteiten leefomgeving staan, kunnen in het omgevingsplan gereguleerd moeten worden. Het omgevingsplan krijgt hierdoor meer het karakter van een verordening. De reikwijdte van het omgevingsplan is de gemeentegrens. Er komt dus één plan per gemeente. Meer weten: het omgevingsplan (infographics Rijksoverheid) (pdf)

Toelichting lokale afwegingsruimte

Animatie over het maken van afwegingen (Rijksoverheid) (video op YouTube)

Flexibiliteit en afwegingsruimte (infographics Rijksoverheid) (pdf)