Wegens de corona-maatregelen is ons kantoor gesloten. Het werk gaat zoveel mogelijk door.

Storten, dempen, ophogen en rommelterreinen

Het is niet toegestaan om op een perceel te storten of een stortplaats in te richten of een perceel op te hogen, of te egaliseren. Ook het dempen van sloten is niet toegestaan. Het is in sommige gevallen mogelijk om een ontheffing te krijgen van dit verbod, deze wordt verleend door de provincie Utrecht. Meer informatie hierover vindt u op de website van de provincie Utrecht. De RUD controleert de naleving.

Naast deze ontheffing kan het ook zijn dat andere vergunningen of ontheffingen vereist zijn voor het dempen van een sloot of het ophogen van een perceel. De Wet Milieubeheer (Wm) is in ieder geval van toepassing als bij het storten of het dempen van een sloot gebruik wordt gemaakt van groenafval, takken en boomstobben. De RUD handelt deze ontheffing (10.63 Wm-ontheffing) af. Wanneer er voor één project een Vnl-ontheffing én een Wm-ontheffing nodig is, dan kunt u het combi-formulier gebruiken. Dit wordt door de provincie behandeld.

In veenweidegebieden kan bij wijze van uitzondering toestemming worden verleend voor toepassing van ongesnipperde takken en boomstobben onder in de sloot.  Ook hier kunnen andere vergunningen of ontheffingen vereist zijn. Voor de aanvraag voor een ontheffing van de wet Milieu milieubeheer kunt u gebruik maken van hetzelfde formulier als voor storten.

Aanvraagformulier ontheffing WM en landschap (pdf)

Aanvraagformulier art. 10.63 Wm (word-bestand)

Start en einde werkzaamheden melden

Heeft u een ontheffing, dan moet u de start en het einde van de werkzaamheden melden bij de RUD. Dit moet minimaal 2 weken voordat de activiteiten beginnen. U kunt hiervoor gebruik maken van de volgende digitale formulieren:

https://rudutrecht.formulierenserver.nl/startwerkzaamhedenvnl (e-formulier)

https://rudutrecht.formulierenserver.nl/eindwerkzaamhedenvnl (e-formulier)