Wegens de corona-maatregelen is ons kantoor gesloten. Het werk gaat zoveel mogelijk door.

Luchtvaart

Vanwege de veiligheid en mogelijke hinder voor de omgeving, mag u niet zomaar ergens met een luchtvaartuig opstijgen en landen. De provincie kan toestemming geven voor het opstijgen en landen buiten luchthavens, met een TUG-ontheffing, een luchthavenregeling of een luchthavenbesluit. Het hangt van het soort vliegtoestel en het aantal dagen per jaar dat er opgestegen of geland wordt af, welke regels er gelden. Wilt u 1 tot en met 12 dagen per jaar opstijgen en landen, dan is hiervoor een TUG-ontheffing voldoende. Bij meer dan 12 dagen is een luchthavenregeling of luchthavenbesluit van toepassing. U kunt de TUG-ontheffing aanvragen met een digitaal formulier, maak voor de luchthavenregeling of het luchthavenbesluit een afspraak met de RUD via info@rudutrecht.nl of  030  7023300.

Rol RUD

De RUD Utrecht is verantwoordelijk voor de beoordeling van de aanvragen. De RUD stelt de ontheffing, de luchtvaartregeling of het luchtvaartbesluit op en stemt deze af met alle betrokken partijen. Daarnaast is de RUD verantwoordelijk voor toezicht en handhaving. Onze provincie heeft geen regionale luchthaven. Grote luchthavens, zoals Schiphol, vallen onder het gezag van het Rijk.

Meer weten

Veelgestelde vragen luchtvaart (interne link)