Luchtvaart

Vanwege de veiligheid en mogelijke hinder voor de omgeving, mag u niet zomaar ergens met een luchtvaartuig opstijgen en landen. De provincie kan daarvoor toestemming geven met een TUG-ontheffing, een luchthavenregeling of een luchthavenbesluit. Het hangt van het soort vliegtoestel en het aantal dagen per jaar dat er opgestegen of geland wordt af, welke regels er gelden. Deze regels zijn recent gewijzigd.

Besluit Burgerluchthavens gewijzigd

Luchtballonnen hebben per direct geen (lokatiegebonden of generieke) TUG-ontheffing meer nodig. Voor gemotoriseerde schermvliegtuigen geldt dat zij alleen nog een (lokatiegebonden of generieke) TUG-ontheffing nodig hebben voor het opstijgen.

De verdeling komt er nu als volgt uit te zien:

Modelvliegtuig en RPA’s (drone) ten hoogste 25 kilo: geen TUG-ontheffing  (maximaal 12 dagen per jaar), maar wel een luchthavenregeling (13 of meer dagen per jaar) nodig.

Modelvliegtuig en RPA’s (drone) tussen 25 en 150 kilo: wel een TUG-ontheffing (maximaal 12 dagen per jaar), en wel een luchthavenregeling (13 of meer dagen per jaar) nodig.

Schermzweeftoestel: geen TUG-ontheffing (maximaal 12 dagen per jaar) nodig, bij 13 of meer dagen per jaar wel een verklaring van geen bezwaar (VVGB) van de gemeente nodig.

Zeilvliegtuig: geen TUG-ontheffing (maximaal 12 dagen per jaar) nodig, bij 13 of meer dagen per jaar wel een verklaring van geen bezwaar (VVGB) van de gemeente nodig.

Gemotoriseerd schermvliegtuig: wel een TUG-ontheffing nodig voor het opstijgen (maximaal 12 dagen per jaar), bij 13 of meer dagen per jaar is voor het opstijgen een verklaring van geen bezwaar (VVGB) van de gemeente nodig.

Zweefvliegtuig: wel een TUG-ontheffing nodig voor het opstijgen (maximaal 12 dagen per jaar), bij 13 dagen of meer per jaar is een luchthavenregeling nodig.

Vrije ballon (luchtballon): geen TUG-ontheffing nodig (maximaal 12 dagen per jaar), bij 13 of meer dagen per jaar is voor het opstijgen een verklaring van geen bezwaar (VVGB) van de gemeente nodig.

Gebruikers/eigenaren van luchtvaartuigen die zijn vrijgesteld van een Luchthavenregeling (LHR) moeten:

Meer weten
Besluit burgerluchthavens – stb-2017-387 
RVGLT geconsolideerd 24-10-2017
Regeling veilig gebruik luchthavens en andere terreinen – stcrt-2017-57381 
Besluit burgerluchthavens geconsolideerd – 24-10-2017

Rol RUD
De RUD Utrecht is verantwoordelijk voor de beoordeling van de aanvragen. De RUD stelt de ontheffing, de luchtvaartregeling of het luchtvaartbesluit op en stemt deze af met alle betrokken partijen. Onze provincie heeft geen regionale luchthaven. Grote luchthavens, zoals Schiphol, vallen onder het gezag van het Rijk.

Relevante link
Beleidsregels TUG-ontheffingen.

TUG kaart (Natura 2000 en stilte-gebieden).

Heeft u een vraag over het luchtvaart? Kijk dan bij de veelgestelde vragen.