TUG-ontheffing

Wie maximaal 12 dagen per kalenderjaar wil opstijgen of landen met een vliegtoestel, heeft een Tijdelijk en Uitzonderlijk Gebruik (TUG)-ontheffing nodig. Hiermee kunt u toestemming  krijgen voor het opstijgen en landen met een luchtvaartuig voor een terrein buiten een luchthaven.

Wat moet u doen?

Bepaalt u allereerst of u een TUG-ontheffing nodig heeft, of (alleen) een verklaring van geen bezwaar (VVGB) van de gemeente. Dit hangt af van het toestel waarmee u wilt vliegen:

Modelvliegtuig of drone (RPA)
Bij toestellen van ten hoogste 25 kilo is geen TUG-ontheffing nodig. Voor toestellen boven de 25 kilo is wel een TUG-ontheffing nodig. In beide gevallen geldt dat er bij meer dan 12 dagen opstijgen en landen per jaar een luchthavenregeling nodig is.

Schermzweeftoestel, luchtballon of zeilvliegtuig
Er is geen TUG-ontheffing  nodig, bij 13 of meer dagen per jaar is er wel een VVGB van de gemeente nodig.

Gemotoriseerd schermvliegtuig
Er is een TUG-ontheffing nodig voor het opstijgen, bij 13 of meer dagen per jaar is voor het opstijgen een VVGB van de gemeente nodig.

Zweefvliegtuig
Er is een TUG-ontheffing nodig voor het opstijgen. Bij 13 dagen of meer per jaar is een luchthavenregeling nodig.

Locatiegebonden of generieke ontheffing

Bepaal vervolgens welke TUG-ontheffing u nodig heeft. Er wordt onderscheid gemaakt tussen een locatiegebonden TUG-ontheffing en een generieke TUG-ontheffing. Een locatiegebonden TUG-ontheffing vraagt u aan voor intensiever gebruik van één locatie (terrein), bijvoorbeeld voor het uitvoeren van rondvluchten. Bij een generieke TUG-ontheffing mag een luchtvaartmaatschappij gedurende één kalenderjaar alle geschikte terreinen binnen de provincie Utrecht gebruiken voor maximaal twee opstijgingen en twee landingen per dag (de zogenaamde taxivluchten). U kunt de locatiegebonden ontheffing aanvragen met dit digitale formulier. Voor een generieke ontheffing gebruikt u: Aanvraagformulier generieke TUG-ontheffing (word). De behandeltermijn van een TUG-ontheffing is vier weken.

Melden vluchten

Wie een TUG-ontheffing heeft, moet iedere vlucht melden. Bij een generieke ontheffing geldt een termijn van 48 uur om de vlucht te melden. Voor een locatiegebonden ontheffing geldt een termijn van 24 uur om de vlucht te melden. Als de vlucht op zondag gepland staat, moet de melding op de voorgaande vrijdag vóór 12.00 uur bij de RUD Utrecht ingediend zijn. U kunt melden met dit formulier. Vragen of opmerkingen over de TUG-ontheffing of –melding, kunt u mailen naar luchtvaart@rudutrecht.nl

Luchtvaart en natuur

Gemotoriseerde luchtvaartuigen mogen niet opstijgen of landen in een Natura-2000-gebied. Voor ongemotoriseerde luchtvaartuigen geldt deze beperking alleen in het broedseizoen. Op de online TUG kaart vindt u de Natura-2000-gebieden en stiltegebieden.

Luchtballonnen, schermzweeftoestellen,schermvliegtuigen en zeilvliegtuigen
Voor luchtballonnen, schermzweeftoestellen, schermvliegtuigen en zeilvliegtuigen geldt een uitzondering op de luchthavenregeling. Voor luchthavens die meer dan twaalf dagen per jaar worden gebruikt voor het opstijgen en/of landen met uitsluitend vrije ballonnen, schermzweeftoestellen en zeilvliegtuigen is geen luchthavenregeling nodig. Diegene die vliegt moet wel een Verklaring van geen bezwaar (Vvgb) van de gemeente hebben. Daarnaast is de ‘Regeling veilig gebruik luchthavens en andere terreinen’ van toepassing.