Milieuklachten

Wie een milieuklacht heeft over een bedrijf, kan 24 uur per dag, 7 dagen per week terecht bij de milieuklachtentelefoon van de RUD: 0800 – 0225510. Geluidsoverlast, stank, stof, water- en bodemverontreiniging kunnen redenen zijn om te bellen. Als u een spoedeisende klacht heeft, belt u dan. Bij niet-spoedeisende klachten kunt u gebruik maken van het digitale milieuklachtenformulier. Om de klacht in behandeling te nemen, hebben wij tenminste de volgende gegevens nodig:

Wij gaan vertrouwelijk met uw gegevens om.

De RUD onderzoekt altijd eerst wat er aan de hand is. De klacht wordt nader bekeken, en we onderzoeken waardoor de overlast veroorzaakt wordt. Gaat het om een bedrijf, dan nemen we contact op met het desbetreffende bedrijf. Vervolgens kunnen we meten of de overlast binnen de normen van een vergunning valt of niet, en onderzoeken of het bedrijf maatregelen kan nemen om overlast te voorkomen. De RUD kan alleen handhavend optreden als er sprake is van een overtreding.

De RUD houdt de afhandeling van klachten nauwkeurig bij en houdt mensen met milieuklachten op de hoogte van de stand van zaken. De RUD kan niet alle klachten zelf afhandelen. Kunnen wij dit niet, dan spelen wij de klacht door naar de juiste instantie (de gemeente, de provincie, het waterschap, de politie etc).

Heeft u een vraag over milieuklachten? Kijk dan bij de veelgestelde vragen.