Wegens de corona-maatregelen is ons kantoor gesloten. Het werk gaat zoveel mogelijk door.

Klachten windpark Houten

Ook als u overlast ervaart van de windturbines in Houten, kunt u een milieuklacht indienen bij de RUD. Dit kan bijvoorbeeld bij geluidsoverlast, of wanneer u last heeft van de slagschaduw van de windmolens. Wij handelen deze in opdracht van de gemeente Houten af.

De RUD kan alleen handhavend optreden als er sprake is van een overtreding. Een toezichthouder van de RUD onderzoekt dit. Als het noodzakelijk is, begint dit onderzoek bij u ter plekke op het moment dat u de overlast ervaart. Bij iedere klacht vraagt de toezichthouder achteraf de gegevens van de windturbines op bij windpark Houten. Zo kunnen we beoordelen of er sprake is geweest van een overtreding op het moment van uw klacht. In geval van een overtreding, zullen wij bestuursrechtelijk optreden. Het is goed te weten dat we niet op het moment van de klacht de windturbines stil kunnen laten zetten.

Wie een klacht heeft, kan 24 uur per dag, 7 dagen per week terecht bij de milieuklachtentelefoon van de RUD: 0800 – 0225510. Als u een spoedeisende klacht heeft, belt u dan. Bij niet-spoedeisende klachten kunt u gebruik maken van het digitale milieuklachtenformulier.

Wat de gemeente doet rondom het windpark, leest u op www.houten.nl.