Populatiebeheer en schadebestrijding

Om kwetsbare dier- en plantsoorten te beschermen, is het in principe verboden om deze te doden, vangen of verstoren van dieren of planten te verwijderen. In sommige gevallen (populatiebeheer en schadebestrijding) mag dit onder voorwaarden wel. Hiervoor is een vrijstelling of ontheffing van de provincie nodig. Een aanvraag wordt vaak gedaan door de Faunabeheereenheid. Wie gebruik wil maken van de ontheffing in een bepaalde maand, moet dit melden. Dit kan als volgt:

Nadat u toestemming van de RUD heeft, kunt u daadwerkelijk van de ontheffing gebruik maken. Aan het einde van de maand, vult u het formulier volledig in en stuurt u het binnen 48 uur naar de RUD Utrecht (faunaschadebestrijding@RUDutrecht.nl). Vergeet uw handtekening niet.

Meer informatie over de jacht en schadebestrijding vindt u op de website van de provincie.

Rol RUD
De RUD controleert als handhaver niet alleen de naleving van deze voorwaarden van vrijstellingen en ontheffingen, maar surveilleert ook in het Utrechtse buitengebied. Bij overtredingen kunnen onze buitengewoon opsporingsambtenaren (BOA’s) strafrechtelijk optreden.