Woonschepen, vaartuigen, voorwerpen en aanlegplaatsen

In principe is het verboden een woonschip, een vaartuig, een voorwerp (zoals een boatsaver of een bootlift) aan te meren, of een aanlegplaats te hebben binnen het landelijk gebied. Het is mogelijk dat uw situatie onder een vrijstelling valt of dat er een ontheffing verleend kan worden. Zo mag u onder andere wel een open vaartuig van maximaal 7 meter aanmeren of een groter vaartuig als u deze klaar maakt om bijvoorbeeld op vakantie te gaan. Deze vrijstellingen vindt u in hoofdstuk 5.4 van de Verordening natuur en landschap (Vnl) van de provincie Utrecht. Mocht uw situatie niet onder een vrijstelling vallen, dan is in sommige gevallen mogelijk een ontheffing aan te vragen bij de provincie Utrecht. De RUD controleert de naleving.

Start en einde werkzaamheden melden

Heeft u een ontheffing, dan moet u de start en het einde van de werkzaamheden melden bij de RUD. Dit moet minimaal 2 weken voordat de activiteiten beginnen. U kunt hiervoor gebruik maken van de volgende digitale formulieren:

https://rudutrecht.formulierenserver.nl/startwerkzaamhedenvnl

https://rudutrecht.formulierenserver.nl/eindwerkzaamhedenvnl