Wegens de corona-maatregelen is ons kantoor gesloten. Het werk gaat zoveel mogelijk door.

Omgevingswet

Op 1 januari 2021 wordt de Omgevingswet ingevoerd. De Omgevingswet is een raamwet die 26 bestaande wetten, 117 Algemene Maatregelen van Bestuur (AMvB’s) en honderden ministeriële regelingen bundelt in één nieuwe Omgevingswet en vier AMvB’s. Een grote operatie waar iedereen mee te maken krijgt: inwoners, bedrijfsleven en overheid. De centrale doelstelling van de wet is om een veilige en gezonde fysieke leefomgeving en een goede omgevingskwaliteit te bereiken en in stand te houden. De RUD bereidt zich voor met het Programma Implementatie Omgevingswet. Dit programma heeft tot doel om in 2021 intern klaar zijn voor het in werking treden van de Omgevingswet, op een manier die aansluit bij afspraken met – en werkwijzen van onze opdrachtgevers.

Binnen het programma worden de volgende zaken opgepakt:

De RUD stemt zoveel mogelijk af met de Omgevingsdienst Regio Utrecht (OdrU) en sluit aan bij regionale initiatieven en werkgroepen.