Vuurwerk afsteken

Wie (op een evenement) vuurwerk wil afsteken, schakelt hiervoor een professional met een toepassingsvergunning (vuurwerkbedrijf) in. Deze professional steekt niet alleen het vuurwerk af, maar zorgt ook voor de melding of aanvraag van de ontbrandingstoestemming. De melding is alleen van toepassing op maximaal 200 kilo consumentenvuurwerk en/of maximaal 20 kilo theatervuurwerk. Wil je meer dan 200 kilo consumentenvuurwerk en/of meer dan 20 kilo theatervuurwerk ontbranden of professioneel vuurwerk ontbranden, dan dient er een ontbrandingstoestemming aangevraagd te worden. Hou er rekening mee, dat er naast de regels voor vuurwerk ook andere regels van toepassing kunnen zijn op het evenement.

Een melding doen
Buiten de jaarwisseling om mogen alleen professionals met een toepassingsvergunning (vuurwerkbedrijven)  vuurwerk afsteken. Voor het afsteken van relatief kleiner, lichter vuurwerk moet een melding worden gedaan. Dit geldt voor maximaal 200 kilo consumentenvuurwerk en/of maximaal 20 kilo theatervuurwerk. Deze melding moet minimaal twee weken van tevoren worden gedaan. De RUD controleert of de melding aan de regels voldoet, en handelt deze af. U vindt de formulieren die u in moet vullen op registratieportaal vuurwerkontbranding

De meldingsplicht geldt niet voor fop- en schertsvuurwerk (ijsfonteinen, knalerwten, trekrotjes of trektouwtjes, sterretjes, confettibommen of party poppers en Bengaalse lucifers): dit mag het hele jaar afgestoken worden door particulieren.

Een ontbrandingstoestemming aanvragen
Voor evenementen met meer dan 200 kilo consumentenvuurwerk en/of meer dan 20 kilo theatervuurwerk en bij gebruik van professioneel vuurwerk, is een ontbrandingstoestemming nodig. De formulieren die hiervoor nodig zijn, vindt u op registratieportaal vuurwerkontbranding. Houdt er rekening mee dat u pas van uw toestemming gebruik mag maken zes weken en twee dagen na de datum waarop het besluit is genomen. Aanvragen die korter dan 14 weken voor de datum van ontbranding zijn ingediend, kunnen wij buiten behandeling laten

Vuurwerk en natuur
Het is niet toegestaan om in het broedseizoen vuurwerk af te steken in een vogelrichtlijngebied. Vindt het evenement plaats in de buurt van een vogelrichtlijngebied? Dan moet u hiervoor een vergunning aanvragen bij de provincie. Hiervoor kunt u dit digitale formulier invullen. De afhandeling van deze aanvraag door de provincie duurt maximaal 13 weken. Wilt u weten waar het vogelgebied is, raadpleeg dan deze kaart.

Overige regels
Houdt u er rekening mee dat gemeenten in hun Algemene Plaatselijke Verordening regels voor evenementen hebben? Controleer of u naast de ontbrandingsmelding, een ontheffing bij de gemeente moet aanvragen. De RUD handelt deze niet af.

Carbid schieten
Carbid valt niet onder vuurwerk. Als u wilt weten welke regels er gelden voor het afschieten van carbid, neemt u hiervoor contact op met de gemeente.