Vuurwerk afsteken

Wie op een evenement vuurwerk wil afsteken, schakelt hiervoor een professional met een toepassingsvergunning in. Deze professional steekt niet alleen het vuurwerk af, maar zorgt ook voor de melding of vergunningaanvraag. De melding is alleen van toepassing op maximaal 200 kilo consumentenvuurwerk en/of maximaal 20 kilo theatervuurwerk. De ontbrandingstoestemming geldt voor meer dan 200 kilo consumentenvuurwerk en/of meer dan 20 kilo theatervuurwerk en bij het gebruik van professioneel vuurwerk. Hou er rekening mee, dat er naast de regels voor vuurwerk ook andere regels van toepassing kunnen zijn op het evenement.

Een melding doen

Alleen professionals met een toepassingsvergunning mogen buiten de periode rondom de jaarwisseling vuurwerk afsteken. Voor het afsteken van relatief kleiner, lichter vuurwerk kunt u een melding doen. Dit geldt voor maximaal 200 kilo consumentenvuurwerk en/of maximaal 20 kilo theatervuurwerk. U moet minimaal twee weken voor het evenement een ontbrandingsmelding doen. De RUD controleert of de melding aan de regels voldoet, en handelt deze af. U vindt de formulieren die u in moet vullen op registratieportaal vuurwerkontbranding

De meldingsplicht geldt niet voor fop- en schertsvuurwerk (ijsfonteinen, knalerwten, trekrotjes of trektouwtjes, sterretjes, confettibommen of party poppers en Bengaalse lucifers: dit mag het hele jaar afgestoken worden door particulieren.

Een ontbrandingstoestemming aanvragen

Voor evenementen met meer dan 200 kilo consumentenvuurwerk en/of meer dan 20 kilo theatervuurwerk en bij gebruik van professioneel vuurwerk, moet u een ontbrandingstoestemming vragen. U vindt de formulieren die u in moet vullen op registratieportaal vuurwerkontbranding.

Vuurwerk en natuur

Het is niet toegestaan om in het broedseizoen vuurwerk af te steken in een vogelrichtlijngebied. Vindt het evenement plaats in de buurt van een vogelrichtlijngebied? Dan moet u hiervoor een vergunning aanvragen bij de provincie. Hiervoor kunt u dit digitale formulier invullen. De afhandeling van deze aanvraag door de provincie duurt maximaal 13 weken. Wilt u weten waar het vogelgebied is, raadpleeg dan deze kaart.

Overige regels

Houdt u er rekening mee dat gemeenten in hun Algemene Plaatselijke Verordening regels voor evenementen hebben? Controleer of u naast de ontbrandingsmelding, een ontheffing bij de gemeente moet aanvragen. De RUD handelt deze niet af.

Veranderingen in het afschieten van vuurwerk door consumenten

Verbod minivuurpijlen en Romeinse kaarsen
Uit onderzoek onder letselslachtoffers van vuurwerk rond de jaarwisseling 2014/2015 blijkt dat 66% van het oogletsel is veroorzaakt door legaal vuurwerk. Nu is er het besluit om de verkoop van minivuurpijlen (ook wel babypijltjes genoemd) en Romeinse kaarsen te verbieden. Dit vuurwerk is, door verkeerd gebruik (afschieten uit de hand), vaak de oorzaak van oogletsel.

Lees hier meer over de veranderingen in het afschieten van vuurwerk door consumenten vanaf de jaarwisseling 2015/2016 op de site van Kenniscentrum Infomil.

Carbid schieten
Carbid valt niet onder vuurwerk. Als u wilt weten welke regels er gelden voor het afschieten van carbid dient u contact op te nemen met uw gemeente. In sommige gemeenten is een vergunning nodig of wordt een gebied aangewezen waar je wel/of niet carbid mag schieten.