Zwemwater

Bij warm weer is een frisse duik nemen een aangename verkoeling. De Maarsseveense plassen, de Vinkeveense plassen of bijvoorbeeld het Knopenbad, er is water genoeg in de omgeving. Maar waar kun je veilig zwemmen in schoon water? Francis Langenberg, toezichthouder Zwemwater bij de Regionale Uitvoeringsdienst (RUD) Utrecht, weet waar je moet zijn: “In de provincie Utrecht zijn 27 officiële zwemlocaties aangewezen waar je gerust een duik kunt nemen deze zomer. Hier wordt regelmatig de algemene hygiëne en veiligheid gecontroleerd.” In opdracht van de provincie controleert de RUD de aangewezen zwemplassen en de zwembaden.

Francis: “Voorafgaande aan het zwemseizoen, dat op 1 mei is begonnen, doen we veiligheidsinspecties. Er wordt dan gekeken of de bodem van de zwemplas gelijkmatig afloopt en of er geen obstakels zijn. We controleren ook het onderhoud van de zwemlocatie; de sanitaire voorzieningen, afvalbakken en zwerfvuil. Gedurende het hele zwemwaterseizoen controleren we of het water schoon genoeg is. We controleren op aanwezigheid van bacteriën, algen, vogelpoep of ongedierte. Hiervoor werken we nauw samen met de waterschappen en Rijkswaterstaat. Zij bemonsteren het water regelmatig en toetsen of het voldoet aan de normen. Bij een lange periode van warm weer kan de kwaliteit variëren. Bij slechte waterkwaliteit of een onveilige situatie geeft de RUD een waarschuwing of een negatief zwemadvies.” Nog een laatste advies van Francis: “Ga je zwemmen in open water? Check dan altijd van tevoren zwemwater.nl. Gezamenlijk met alle provincies in Nederland publiceren we daar actuele informatie over de veiligheid en waterkwaliteit van een zwemlocatie. Op de zwemlocatie vind je ter plekke ook informatieborden.” Heb je een vraag of wil je iets melden? Dan kun je terecht bij de zwemwatertelefoon van de RUD Utrecht: 030 – 7023333. Dit artikel is door de provincie in lokale kranten gepubliceerd op 4_juli_2018.

De RUD draagt eraan bij dat u veilig kunt zwemmen. Wij controleren de hygiëne en veiligheid van 27 zwemlocaties in de buitenlucht, en van alle zwembaden die voor publiek toegankelijk zijn. Heeft u een vraag over zwemwater? Kijk dan bij de veelgestelde vragen.

Foto: Huisinga Fotografie.