Een zwembad beginnen of uitbreiden

Wilt u een zwembad aanleggen of uitbreiden? Dan moet u voldoen aan de Wet hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden. Het bad mag pas open voor bezoekers, als aan alle eisen is voldaan. Drie maanden voordat u een omgevingsvergunning bij uw gemeente aanvraagt, moet u (de uitbreiding van) het zwembad melden. Dit heet een Kennisgeving hygiëne en veiligheid badinrichting. Onze inspecteurs komen dan jaarlijks langs om de veiligheid en hygiëne te controleren.