Klachten over zwemwater

Heeft u klachten over de hygiëne of veiligheid van officiële zwemlocaties of openbare zwembaden in de provincie Utrecht? Meld dit bij onze zwemwaterinspecteurs, dan kunnen zij actie ondernemen. U kunt uw klacht indienen via: