Wegens de corona-maatregelen is ons kantoor gesloten. Het werk gaat zoveel mogelijk door.

EED Energieaudit

In Europees verband is zijn in 2012 een aantal bindende maatregelen vast om binnen de EU 20% energiebesparing te bereiken in het jaar 2020. Een van deze maatregelen is de verplichting voor grotere bedrijven een energieaudit uit te (laten) voeren en hierover te rapporteren aan het bevoegd gezag.

Deze verplichting geldt voor bedrijven met meer dan 250 medewerker of  een jaaromzet van minimaal € 50 miljoen bij een jaarlijks balanstotaal van meer dan € 43 miljoen. Voor uitzonderingen en om controleren of de verplichting ook voor u geldt, volg dan het stappenplan van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)

Doel
De energieaudit moet het energieverbruik binnen een onderneming inzichtelijk maken, inclusief de factoren die dit verbruik beïnvloeden. Daarnaast moet de audit duidelijk maken hoe een bedrijf energie kan besparen. De uitvoering van energiebesparende maatregelen kan verplicht zijn, bijvoorbeeld in het kader van de energiebesparingsverplichting uit het Activiteitenbesluit (zie: Energiebesparende maatregelen)

Vrijstelling en alternatieve invulling
Er zijn ondernemingen die keurmerken toepassen om energieverbruik inzichtelijk te maken en daarop te sturen. Een aantal van die keurmerken kunnen gezien worden als volledige of gedeeltelijke invulling van de EED-auditplicht. Bijvoorbeeld: BREEAM in use, CO2 prestatieladder, Green Key Hotels, Lean & Green, Milieuthermometer Zorg, etc. Meer informatie hierover is te vinden op een website van de RVO: Alternatieve invulling met keurmerk.

EED Energieaudit
Vaak bestaat een EED-plichtige onderneming uit meerdere vestigingen. Al deze vestigingen moeten in de energieaudit betrokken worden. Hiervoor is de zogenaamde concernaanpak. Meer informatie hierover vindt u op de website van de RVO: Concernaanpak

Rol RUD
Is uw bedrijf EED-plichtig en gevestigd in de gemeente Amersfoort, Baarn, Bunschoten, Eemnes, Houten, Leusden, Lopik, Nieuwegein, Soest, Utrecht of Woudenberg of valt uw bedrijf onder bevoegd gezag van de provincie Utrecht? Dan controleert de RUD of u inderdaad rapporteert en of de aangeleverde audit aan de wettelijke eisen voldoet. U vindt deze eisen op de website van de RVO.

EED aanleveren
Vanaf 1 juli 2019 moeten EED-audit ingediend worden bij de Rijksdienst voor ondernemend Nederland (RVO) via het e-loket op www.RVO.nl. U kunt op de site van het RVO alle informatie vinden.

Contact en informatie
Heeft u vragen over de EED-energieaudit? Mailt u dan naar  eedaudit@rudutrecht.nl