Energiebesparende maatregelen

In het Activiteitenbesluit staat dat bedrijven alle energiebesparende maatregelen moeten nemen met een terugverdientijd van 5 jaar of minder (artikel 2.15). In het verleden bleek dit lastig te handhaven: de terugverdientijd leidde tot discussie. Daarom is er per bedrijfstak een lijst met erkende maatregelen opgesteld, waarvan is vastgesteld dat deze – ook in ongunstige scenario’s – binnen 5 jaar zijn terug te verdienen. Deze maatregelen staan in bijlage 10 van de Activiteitenregeling. De verplichting geldt voor middelgrote en grote verbruikers van energie. Dat betekent dat de energiebesparingsverplichting niet geldt voor bedrijven die per kalenderjaar minder 50.000 kilowattuur aan elektriciteit en minder dan 25.000 kubieke meter aardgasequivalenten aan brandstoffen verbruiken. Aan grote verbruikers van energie (méér dan 200.000 kilowattuur aan elektriciteit of méér dan 75.000 kubieke meter aardgasequivalenten) die nog niet voldoen aan de energiebesparingsverplichting kan de toezichthouder van de RUD een energiebesparingsonderzoek vragen. Meer informatie over de energiebesparingsverplichting en de erkende maatregelen, vindt u op de website van kenniscentrum van de Rijksoverheid InfoMil

www.infomil.nl/energiebesparing

www.infomil.nl/erkende maatregelen

Handhaving energiebesparingsverplichting
Toezichthouders van RUD Utrecht nemen contact op met bedrijven om een afspraak te maken voor een milieucontrole energie. In het algemeen krijgen bedrijven voorafgaand aan de controle een brief met het verzoek om energie-verbruiksgegevens aan de RUD te leveren. Als blijkt dat het verbruik per kalenderjaar kleiner is dan 50.000 kilowattuur aan elektriciteit en kleiner is dan 25.000 kubieke meter aardgasequivalenten aan brandstoffen, dan geldt de energiebesparingsverlichting niet. In dit geval kunnen we besluiten géén controle uit te voeren.

Contact
Heeft u vragen over toezicht en handhaving op de energiebesparingsverplichting van bedrijven? Wilt u de verbruiksgegevens van het bedrijf doorgeven? Dat kan via energie@rudutrecht.nl.