Wegens de corona-maatregelen is ons kantoor gesloten. Het werk gaat zoveel mogelijk door.

Energiebesparing bij bedrijven

Energiebesparing is een belang dat zowel door overheden als bedrijfsleven wordt onderkend. Binnen Nederland, in Europa en wereldwijd zijn hier afspraken over gemaakt. Dit heeft gevolgen voor bedrijven:
Het Activiteitenbesluit milieubeheer verplicht bedrijven tot het nemen van energiebesparende maatregelen die binnen vijf jaar terugverdiend kunnen worden.
Voor grote bedrijven (groter dan MKB) geldt (daarnaast) de plicht één keer per vier jaar een energieaudit uit te (laten) voeren en daarover te rapporteren aan bevoegd gezag. Deze verplichting komt voort uit de European Energy Efficiency Directive (EED).

De RUD controleert de naleving van de energieverplichting uit het Activiteitenbesluit en beoordeelt de energieaudits die tot 1 juli 2019 zijn ingediend. Nieuwe audits worden ingediend bij – en beoordeeld door de RVO.

Informatieplicht
Verbruikt uw Wm-inrichting per jaar vanaf 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m3 aardgas of een equivalent daarvan? Dan kan de informatieplicht energiebesparing voor u gelden. Controleer dan op de website van het RVO of u aan de informatieplicht energiebesparing moet voldoen. U heeft dan tot 1 juli 2019 om de eerste gegevens aan te leveren. U doet dit via de website van het RVO. Hier kunt u tevens alle informatie vinden over de informatieplicht energie.