Energiebesparing bij bedrijven

Energiebesparing is een belang dat zowel door overheden als bedrijfsleven wordt onderkend. Binnen Nederland, in Europa en wereldwijd zijn hier afspraken over gemaakt. Dit heeft gevolgen voor bedrijven:
Het Activiteitenbesluit milieubeheer verplicht bedrijven tot het nemen van energiebesparende maatregelen die binnen vijf jaar terugverdiend kunnen worden.
Voor grote bedrijven (groter dan MKB) geldt (daarnaast) de plicht één keer per vier jaar een energieaudit uit te (laten) voeren en daarover te rapporteren aan bevoegd gezag. Deze verplichting komt voort uit de European Energy Efficiency Directive (EED).

De RUD controleert de naleving van de energieverplichting uit het Activiteitenbesluit en beoordeelt de energieaudits.