Wie gaat waar over bij regionale luchtvaart?

De RUD Utrecht is namens Gedeputeerde Staten van de provincie Utrecht bevoegd om ontheffingen te verlenen voor het opstijgen en landen en hierop te handhaven.

De nationale politie (voorheen Korps Landelijke Politiediensten) en ILT (Inspectie Leefomgeving en Transport) gaan over de overvlieghoogte boven bebouwing.