Hoe vaak komt bodemverontreiniging voor in Nederland?

In Nederland komt bodemverontreiniging op grote schaal voor. Het gaat om naar schatting zo’n 600.000 locaties. Deze schatting is gebaseerd op de (vroegere) aanwezigheid van vervuilende bedrijven. Verreweg de meeste locaties leveren geen direct gevaar op voor mens en milieu.