Hoe weet ik hoeveel mensen een klacht hebben ingediend?

De RUD houdt het aantal klachten en de afhandeling nauwkeurig bij. De RUD zal u, indien u dat op prijst stelt, op de hoogte houden van de stand van zaken van de overlast en van het aantal klachten.