Ik heb een agrarisch bedrijf, wat betekent dat op het gebied van milieugerelateerde vergunningen?

De agrarische sector is volop in beweging, zeker op het gebied van milieubeheer. Zo verandert bijvoorbeeld voortdurend de wet- en regelgeving ten aanzien van ammoniak-, geur- en fijnstofuitstoot. De RUD volgt deze specialistische ontwikkelingen op de voet en participeert door nauwe samenwerking met ander milieudiensten en regionale werkgroepen. Een groot aantal veehouderijbedrijven vallen onder de meldingsplicht en zijn een type B inrichting. Bij het houden van meerdere dieren is er een Omgevingsvergunning Beperkte Milieutoets (OBM) van toepassing. Bij grotere bedrijven is er nog een vergunningplicht en worden er in de vergunning een specifieke beoordeling van onder andere geur en fijn stof aanwezig.