Ik heb een klacht over hondenpoep

De RUD behandelt niet alle klachten zelf, bij een klacht over hondenpoep kunt u contact opnemen met uw gemeente.