Ik heb een klacht over luchtvaart.

Overvliegend luchtverkeer

Heeft u klachten over overvliegend luchtverkeer (bijvoorbeeld helikopters)?

Neemt u dan contact op met de luchtvaartpolitie: bel het algemene nummer van de politie (0900-8844) en vraag naar de luchtvaartpolitie. De luchtvaartpolitie kan nagaan of een luchtvaartuig op de juiste hoogte overvliegt. De RUD is alleen bevoegd wat betreft opstijgen en landen buiten een luchthaven en heeft deze informatie niet. Wij stemmen het opstijgen en landen wel af met de luchtvaartpolitie. De minimale hoogte waarop gevlogen moet worden, is bepaald op basis van veiligheid. Ook luchtvaartuigen die zich aan deze minimale hoogte houden, kunnen overlast veroorzaken.

Luchthaven Schiphol

Vragen en klachten over vliegverkeer, baangebruik, aanvliegroutes, veiligheid of over het Schipholbeleid. Telefoon: (088) 60623600. U kunt eventueel ook terecht bij het Bewonersaanspreekpunt Schiphol via http://www.bezoekbas.nl/ U moet dan wel een profiel aanmaken.

Luchthaven Hilversum

U kunt contact opnemen met de klachtentelefoon van het luchtvaartterrein Hilversum: (035) 577 16 93. Klachten kunt u ook melden bij het bevoegd gezag van het terrein, de provincie Noord-Holland.

Overig

Heeft u overige klachten over luchtverkeer, met name over starten en landen?
Bel de Milieuklachtentelefoon: 0800 – 022 55 10.