Ik heb een klacht over stank

U kunt 24 uur per dag, 7 dagen per week terecht bij de milieuklachtentelefoon van de RUD: 0800 – 022 5510.