Ik heb een klacht over vuilnis op straat

De RUD behandelt niet alle klachten zelf, bij een klacht over vuilnis op straat kunt u contact opnemen met uw gemeente.