Ik heb een klacht over zwerfafval

De RUD behandelt niet alle klachten zelf, bij een klacht over zwerfafval kunt u contact opnemen met uw gemeente.