Kan ik inspreken over TUG-ontheffingen, luchtvaartregelingen en luchtvaartbesluiten?

Een TUG-ontheffing wordt gepubliceerd. Hier kunt u op inspreken. Een luchtvaartregeling en een luchtvaartbesluit wordt ter inzage gelegd. Hier kunnen direct belanghebbenden op inspreken. Mogelijke zienswijzen worden verwerkt en de definitieve beschikking wordt door de RUD aangeboden aan Provinciale Staten van de provincie Utrecht. Provinciale Staten van de provincie Utrecht stelt voor elke burgerluchthaven een besluit of regeling vast.