Mag ik opstijgen of landen in een stiltegebied?

Het is in een stiltegebied niet toegestaan om te starten of te landen met een gemotoriseerd luchtvaartuig, tenzij dit wordt ingezet in het kader van uitvoering van een wettelijke taak of bij spoedeisende hulpverlening (Provinciale Milieuverordening (PMV) 2013, artikel 28, onder i). In enkele gevallen is op grond van artikel 30 ontheffing te krijgen voor het in artikel 28 gestelde verbod.