Wat is een beschikking ‘ernst en spoed’?

In een beschikking ‘ernst en spoed’ wordt opgenomen wanneer de verontreiniging gesaneerd moet worden. Als de verontreiniging risico oplevert voor mens of milieu, of als er een risico is dat de verontreiniging zich verspreid, moet dit binnen een bepaalde termijn. Zijn er geen risico’s dan vermeldt de beschikking ‘ernst en spoed’ dat er op een natuurlijk moment gesaneerd wordt. Dat wil zeggen: als er grond verplaatst wordt, bijvoorbeeld voor nieuwbouw.