Wat is een gesloten bodemenergiesysteem?

Een gesloten bodemenergiesysteem wisselt warmte en koude uit met de bodem met behulp van kunststof bodemlussen die gevuld zijn met water en een anti-vriesmiddel. Het water komt niet in direct contact met het grondwater en er wordt geen grondwater onttrokken.