Wat is een ‘spoedlocatie’?

Bij een spoedlocatie is sprake van een ernstige bodemverontreiniging waarvan is vastgesteld, of zeer aannemelijk is, dat er risico’s voor de mens of het milieu aanwezig zijn. Vaak is er geen sprake van acuut gevaar, maar kunnen bij langdurige blootstelling risico’s ontstaan voor de mens (humane risico’s), voor het milieu (ecologische risico’s) of voor verspreiding. In veel gevallen merken mensen niets van de verontreiniging, bijvoorbeeld omdat bestrating contact met de verontreiniging onmogelijk maakt of omdat de verontreiniging op grotere diepte in de bodem aanwezig is. Om risico’s op de lange termijn tegen te gaan, is het wel belangrijk dat de bodem wordt gesaneerd. Op veel locaties is daar al mee gestart.