Ga mee met de RUD

Nieuws

Werk je bij één van onze opdrachtgevers en wil je meer weten over wat de RUD voor jouw gemeente/de provincie doet? Ga dan op 4, 5 en/of 6 oktober mee met één van onze toezichthouders en krijg een uniek kijkje in de wereld van natuur- en milieutoezicht. Iedereen die bij onze opdrachtgevers werkt, is welkom: raads- en statenleden, beleidsmedewerkers, bestuurders, managers regievoerders etc.

Programma en aanmelden

Hieronder lees je wat er op het programma staat. Er kunnen per werkbezoek 4 tot 25 deelnemers mee. Je kunt je nog aanmelden, maar wees er snel bij!  Meld je je aan voor een onderdeel dat al vol blijkt te zitten, dan nemen we contact met je op over een alternatief. Aanmelden kan via dit digitale formulier

Bedrijfsbezoek rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI)

Rioolwater zuiveren is één van de taken van de waterschappen. Het is een onderwerp waar we allemaal belang bij hebben en waar tegelijkertijd veel bij komt kijken op het gebied van milieu en leefomgeving.  Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden ontvangt ons in de grootste rioolwaterzuiveringsinstallatie van haar werkgebied: de RWZI in Overvecht. We beginnen met een toelichting op het bedrijf en de taken van de RUD, dan volgt een rondleiding. Je bent van harte welkom op de Brailledreef 2A in Utrecht.

Donderdag 5 oktober van 9.30 tot 11.30

Drinkwater en bodemenergie

Bij dit werkbezoek zijn we te gast bij een winlocatie van de Vitens. Hier wordt grondwater opgepompt en gezuiverd tot drinkwater. Tijdens hete zomers is er veel vraag, terwijl zomaar meer oppompen niet kan. Het beschermen van de hoeveelheid en de kwaliteit van het grondwater is dan ook topprioriteit. Want er gebeurt veel in de ondergrond dat ook een beroep doet op grondwater, of de kwaliteit ervan in gevaar kan brengen. Tijdens dit werkbezoek zie je waar ons drinkwater vandaan komt en wat erbij komt kijken voor het uit de kraan komt. Deskundigen van Vitens en de RUD lichten toe wat zij doen om het grondwater te beschermen, waarbij er speciale aandacht is voor bodemenergie. De locatie is de winlocatie in Tull en ’t Waal of in Houten, afhankelijk van het aantal aanmeldingen.

Woensdag 4 oktober, 14.30 – 16.30

Bodemsanering 

Vlak naast het centraal station in Amersfoort ligt het Vetgasterrein. Hier stond vroeger een fabriek die gas uit kolen haalde voor de verlichting van stoomtreinen. Het restproduct dat hierbij overbleef was teer, dat jarenlang onbelemmerd de bodem inzakte. Nu staan er 280 filters die het teer langzaam maar zeker uit de bodem oppompen, zodat het terrein kan worden ontwikkeld. Je krijgt uitleg over dit project en de rol van de RUD hierbij. Daarna bezoeken we het terrein en kun je zien hoe de sanering in de praktijk werkt. We beginnen bij Bar Beton bij Amersfoort CS.

Donderdag 5 oktober van 14.30 – 16.30

Safari in de bebouwde kom

Bij ‘natuur’ denk je niet meteen aan woonwijken of een stads- of dorpscentrum. Toch vind je ook binnen de bebouwde kom volop leven! Onder leiding van een ecoloog ga je dit leven zien, en ontdek je verrassend veel soorten planten en dieren. Een toezichthouder Wet natuurbescherming legt uit hoe we deze soorten beschermen en welke rol de gemeenten en de provincie hierin hebben. De safari is in Baarn of Utrecht. Exacte locatie wordt nog gedeeld met de deelnemers.

  • Woensdag 4 oktober, 9.30 – 11.30 (Baarn)
  • Donderdag 5 oktober, 9.30-11.30 (Utrecht)
  • Vrijdag 6 oktober, 9.30 – 11.30 (Baarn)

Surveillance in de natuur

Onze BOA’s (buitengewoon opsporingsambtenaren) natuur treden op tegen overtredingen van de openstellingsvoorwaarden van gebieden zoals loslopende honden, mountainbiken buiten de routes, paardrijden buiten ruiterpaden, maar ook tegen stroperij, illegale (drugs)afvaldumpingen en crossers. Zo beschermen zij de natuur en zorgen ze voor veilige recreatie. Je kunt met hen mee op surveillance in één van de natuurgebieden in de provincie. We vertrekken met de dienstauto’s voor het buitengebied vanuit het provinciehuis in Utrecht (Archimedeslaan 6). Let op! Er kunnen bij dit werkbezoek 4 deelnemers per keer mee.

  • Woensdag 4 oktober, 8.30 – 11.30 (VOL)
  • Donderdag 5 oktober, 8.30-11.30 (VOL)
  • Vrijdag 6 oktober, 8.30 – 11.30 (VOL)