Geur Amersfoort in kaart gebracht

Nieuws

Amersfoort heeft de RUD gevraagd om de geursituatie in de gemeente letterlijk in kaart te brengen. Atze (GIS-specialist) en Hans (senior medewerker vergunningverlening) zijn met dit vraagstuk aan de slag gegaan. Het resultaat is een interactieve kaart. Collega’s bij de gemeente kunnen zo zien waar welke ontwikkelingen mogelijk zijn als het gaat om geur. Atze: “We maken met deze geurkaart het milieu weer een stukje inzichtelijker voor mensen die er niet dagelijks mee te maken hebben.”

Op de kaart staan alle bekende geurbronnen van bedrijven, met daarom heen de contouren waarbinnen de geur naar verwachting kan worden waargenomen. Deze verwachtingen zijn gebaseerd op berekeningen die bij vergunningen horen, de regels uit de Wet geurhinder en veehouderij, standaardafstanden die worden gehanteerd in het Activiteitenbesluit milieu en de handreiking Bedrijven en milieuzonering van de VNG. Stukje bij beetje wordt deze theoretische situatie verfijnd naar de daadwerkelijke situatie. Bijvoorbeeld in het geval van een koffiebranderij. Atze: “Voor een koffiebranderij geldt een richtafstand van 500 meter tot gevoelige objecten zoals woningen en ziekenhuizen. Uit geuronderzoek bleek dat de daadwerkelijke afstand waarop deze branderij in Amersfoort te ruiken was, kleiner is. Nu is de geuratlas weer een beetje beter.”