Geuroverlast veroorzaakt door bodemverbeteraar

Nieuws

Donderdag 11 februari kwamen er veel klachten over stank binnen. De klachten waren afkomstig uit onder andere Baarn, Soest, Amersfoort en Eemnes. Inmiddels is de oorzaak achterhaald.

Het gaat om een proef in Eemnes met een soort kuilgras (bokashi). Dit kuilgras werd donderdag uitgereden over graslanden van Natuurmonumenten. Bokashi is een bodemverbeteraar van gefermenteerd organisch materiaal dat de laatste tijd steeds vaker gebruikt door terreinbeherende organisaties in plaats van mest of compost. Waarschijnlijk heeft het windstille, koude weer ervoor gezorgd dat de bokashi stank veroorzaakte. Het uitrijden van bokashi onder deze weersomstandigheden is toegestaan, omdat het geen meststof is. De werkzaamheden in Eemnes zijn voltooid, en de geur zal door de wind wegtrekken.

Aanvankelijk werkten de RUD en de VRU samen in het zoeken naar de geurbron. Toen vaststond dat er geen gevaarlijke stoffen waren vrijgekomen, heeft de RUD het onderzoek voortgezet.