Gezamenlijk kijkje in de toekomst van de Omgevingswet

Nieuws

Op 11 februari namen bestuurders uit de regio Utrecht een kijkje in de toekomst van de Omgevingswet. De twee Utrechtse Omgevingsdiensten, de Omgevingsdienst regio Utrecht en de RUD Utrecht, hadden alle bestuurders van gemeenten, provincie, waterschappen, GGD en ProRail uitgenodigd voor deze tijdreis.

Frits Naafs en Gerrit Spelt, bestuursvoorzitters van respectievelijk de OdrU en de RUD openden de bijeenkomst met de oproep om als bestuurders kritisch te blijven op het bereiken van de bedoeling van de wet. Namelijk: integratie en vereenvoudiging van wetgeving en regels voor een samenhangende benadering van de fysieke leefomgeving. Het omgevingsrecht moet zo inzichtelijker worden voor burgers, ondernemers en overheden.

Minister van Staat Winnie Sorgdrager complimenteerde de bestuurders in de regio namens het rijk. De samenwerking in de regio blijft niet onopgemerkt en tegelijk riep ze op goed in gesprek te blijven over wie wat doet en hoe we goed de VTH-taken kunnen uitvoeren in Nederland.

Hoe verloopt zo’n aanvraag straks?
Zo’n dertig bestuurders werden vervolgens geteleporteerd naar de toekomst om te zien wat aanvragers meemaken in 2022 als de Omgevingswet in werking treedt. Aanvragers kunnen straks in één loket, het Digitaal stelsel omgevingsloket (DSO), de aanvraag indienen. Hoe verloopt dat proces bijvoorbeeld straks voor iemand die een dakkapel aan de voorkant van zijn huis wil plaatsen en hier ook een boom wil kappen? Het Rijk en een aantal partijen uit de regio hebben al veel informatie ingevoegd over de regels waar de aanvrager straks mee te maken heeft. Duidelijk werd dat goede afstemming van regels belangrijk is voor een fijne klikervaring van aanvragers. Zo voorkomen we dat aanvragers informatie dubbel moeten aanleveren of dat het niet duidelijk is welke informatie precies nodig is. Bij terugkomst discussieerden bestuurders onder leiding van regionaal implementatiecoach Leana Vlok verder over dit onderwerp.

Joa Maouche, bestuursvoorzitter van de Omgevingsdienst regio Arnhem, sloot de bijeenkomst af. Het laatste jaar van voorbereiding is aangebroken, de bestuurders in de regio hebben samen verkend wat de toekomst brengt. Dat smaakt naar meer!