Handhaver B/C Bodem: Wet Bodembescherming en Besluit Bodemkwaliteit (0,8 – 1 fte)

Gezocht: “Bodembeschermers met voeten in de klei”

Wat doet de RUD?
De RUD Utrecht voert in opdracht van 11 gemeenten en de provincie Utrecht taken uit op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving. Bij de RUD Utrecht werk je samen met ongeveer 150 collega’s, waarvan zo’n 120 toezichthouders en vergunningverleners en 30 medewerkers in de bedrijfsvoering. Samen werken we aan een schoon milieu, natuurbehoud en een veilige leefomgeving. We ontwikkelen ons steeds meer van een pure uitvoeringsorganisatie naar een breed inzetbare partner voor onze opdrachtgevers.

Waar houdt de afdeling Bodem zich mee bezig?
Handhaving Bodem houdt o.a. toezicht op de wetten en regelingen inzake de Wet bodembescherming (Wbb), het Besluit Bodemkwaliteit (Bbk) en de Ontgrondingenwet. Bij overtredingen wordt bestuursrechtelijk en/of strafrechtelijk opgetreden. Het cluster Bodem, onder aansturing van een Strategisch Manager, bestaat uit ongeveer 30 medewerkers die afwisselend binnen en buiten het kantoor van de RUD hun werkzaamheden verrichten.

 Wat ga jij doen?
Je houdt je bezig met toezicht- en handhavingstaken binnen cluster Bodem. Deze werkzaamheden zijn zowel fysiek als administratief van aard. De nadruk van de functie ligt op het toezichthouden op de naleving van het Besluit bodemkwaliteit en bij het vakinhoudelijk controleren van saneringen in het kader van de Wet bodembescherming (Wbb). Ook is het opsporen van illegale saneringsactiviteiten en overtredingen van het Bbk onderdeel van je functie. Indien noodzakelijk treedt je zelf bestuursrechtelijk op of ondersteun je bij strafrechtelijk optreden.

Je werkgebied is de hele provincie Utrecht met zowel kleine saneringen (BUS meldingen) als spoedlocaties (locaties met ernstige verontreiniging die met spoed moeten worden gesaneerd). Ook de grote gemeenten Utrecht en Amersfoort behoren tot onze opdrachtgevers, waar complexe binnenstedelijke ontwikkelprojecten zorgen voor veel activiteit op bodem- en grondstromengebied.

Ook de andere gemeenten kennen complexe saneringstrajecten met vaak bestuurlijk gevoelige situaties.

Taakgebieden:

 

Als handhaver bij de RUD zorg je voor afstemming en actieve kennisdeling met je collega’s om gezamenlijk de gestelde doelen te behalen. Samenwerking is dus belangrijk: met elkaar sparren voor de meest optimale aanpak. Maar tegelijkertijd kun je zelfstandig en met de nodige eigen deskundige afwegingsruimte je werk doen.

 

Waar voldoe jij aan?
Je bent energiek, resultaatgericht en bezit overtuigingskracht. Je bent positief ingesteld en weet dat goed over te brengen op anderen. Je kunt je verplaatsen in mensen en situaties, waardoor je oog hebt voor de verschillende invalshoeken van het werkveld. Je hebt inzicht in maatschappelijke processen en beleidseffecten. Je bent een zelfstandige werker, met goed gevoel voor samenwerken en kan goed omgaan met weerstand. Verder ben je gedisciplineerd, ordelijk en systematisch en kan je goed met digitale systemen overweg.

Verder beschik je over:

 

Waarom zou je willen werken bij de RUD?
Werken bij ons betekent meer dan je taken uitvoeren. Je bent niet alleen adviseur, vergunningverlener, toezichthouder of medewerker bedrijfsvoering: je bouwt ook mee aan een organisatie en je krijgt ruimte voor jouw ideeën en initiatieven. We vinden je talent belangrijk en stimuleren je om deze in te zetten voor de organisatie. Omdat er veel ontwikkelingen zijn, zoals bijvoorbeeld de invoering van de Omgevingswet, willen we in kunnen spelen op veranderingen. Dit vraagt om samenwerking en flexibiliteit van alle collega’s. In onze informele en open cultuur gaan we uit van vertrouwen en heb je de mogelijkheid om plaats- en tijdonafhankelijk te werken.

 

Wat krijg je van ons?
Naast een open en uitdagende werkomgeving en leuke collega’s krijg je – afhankelijk van je kennis en ervaring – een salaris voor deze van maximaal € 3.868,75 (schaal 9) of €4.241,86 (schaal 10) per maand op basis van een 36-urige werkweek.

De RUD Utrecht volgt de CAO Provincies. Naast het brutoloon krijg je een individueel keuzebudget (IKB). Dit is een vrij besteedbaar budget en bedraagt een percentage van 22,37% (maximaal €948,90 per maand) over de waarde van je bruto loonsom.
Een full-time werkweek is 36 uur maar je hebt de mogelijkheid om ATV op te bouwen. Dan werk je 40 uur per week, hierdoor bouw je 204 extra verlof uren per jaar op. Daarnaast krijg je 144 uur verlof.

 

Meer informatie / solliciteren?
Voor meer informatie over de inhoud van de vacature kun je terecht bij Aaldrik Hulshof via telefoonnummer 0655498000 of per email via a.hulshof@rudutrecht.nl.
Voor meer informatie over de procedure van deze vacature kun je terecht bij Sanne Willekers via telefoonnummer 06-55498018 of per email via s.willekers@rudutrecht.nl.

Mail je brief en CV uiterlijk vrijdag 6 december 2019 onder vermelding van “sollicitatie handhaver B/C bodem” naar rud_hrm@rudutrecht.nl.